aktualita
2018-10-10

I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s ČD Přerov – Předměstí (M - SILNICE/IDS), kde objednatelem je ŘSD. Hlavním stavebním objektem je estakáda o 19 polích o délce 515,546 metrů, kde bude následně probíhat rozšiřování ul. Polní na čtyřproudovou komunikaci, na kterou později vyústí již zmiňovaná estakáda. V budoucnu by stavba měla převzít funkci přivaděče dálnice D1. Předání stavby by mělo proběhnout v roce 2021.
26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.