aktualita
2018-10-10

I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s ČD Přerov – Předměstí (M - SILNICE/IDS), kde objednatelem je ŘSD. Hlavním stavebním objektem je estakáda o 19 polích o délce 515,546 metrů, kde bude následně probíhat rozšiřování ul. Polní na čtyřproudovou komunikaci, na kterou později vyústí již zmiňovaná estakáda. V budoucnu by stavba měla převzít funkci přivaděče dálnice D1. Předání stavby by mělo proběhnout v roce 2021.
10.10.2018
I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí
- Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s Č...více.

04.04.2018
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo
- Začátkem dubna 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavb...více.

26.03.2018
II/602 Brno Jihlavská, most 602-001
- Na konci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivad...více.