aktualita
2018-03-26

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-43

V březnu 2018 byla zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 602–043 v Jihlavě na silnici II. třídy, most je
také označován názvem Brněnský most. Stavba se nachází v intravilánu, v katastrálním území
Jihlavy. Most převádí silnici II. třídy přes řeku Jihlávku, místní komunikaci a hluboké údolí. Most
je v majetku Kraje Vysočiny. Jedná se o most o šesti polích s nosnou konstrukcí, tvořenou skříňovými prefabrikovanými nosníky. Jednotlivá pole jsou řešena jako prostá. Délka přemostění je dle ML 198,10 m. Most byl postaven v roce 1956. Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky.

26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.