aktualita
2018-03-26

II/602 Brno Jihlavská, most 602-001

Na konci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivaděč od „Pisáreckého“ tunelu na dálnici D1 – ulice Bítešská) na katastrálním území Nový Lískovec a Starý Lískovec v Brně. Pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje. Most se nachází na místní komunikaci (ulice Jihlavská), která je silnicí II. třídy č. 602. Komunikace spojuje střed města Brna (městskou část Bohunice) s okrajem města Brna směr Jihlava (městská část Bosonohy). Jedná se o most o čtyřech spojitých polích. Nosnou konstrukci tvoří ortotropní deska ze 17 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-67, 98/85. Rekonstrukce mostu bude prováděna po polovinách při obousměrném provozu na mostě.
26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.