aktualita
2018-03-26

II/602 Brno Jihlavská, most 602-001

Na konci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivaděč od „Pisáreckého“ tunelu na dálnici D1 – ulice Bítešská) na katastrálním území Nový Lískovec a Starý Lískovec v Brně. Pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje. Most se nachází na místní komunikaci (ulice Jihlavská), která je silnicí II. třídy č. 602. Komunikace spojuje střed města Brna (městskou část Bohunice) s okrajem města Brna směr Jihlava (městská část Bosonohy). Jedná se o most o čtyřech spojitých polích. Nosnou konstrukci tvoří ortotropní deska ze 17 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-67, 98/85. Rekonstrukce mostu bude prováděna po polovinách při obousměrném provozu na mostě.
12.11.2018
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
- Na den přesně podle plánovaného harmonogramu bude v režimu předčasného užívání otev...více.

22.10.2018
Pozvánka na Burzu práce a vzdělání
- Přijďte navštívit náš stánek na Burze práce a vzdělání v Olomouci dne 23.10.2018. Bu...více.

10.10.2018
I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí
- Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s Č...více.