aktualita
2018-04-04

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Začátkem dubna 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“. Jedná se o akci v rámci rozvoje železniční infrastruktury na území Jihomoravského kraje. Stavba bude financována z Operačního programu Doprava, jímž se EU podílí na spolufinancování dopravní infrastruktury ČR. Naše společnost bude provádět plnou rekonstrukci železničního svršku, propustků a sanaci spodku na části T.ú. Valtice – Mikulov.
26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.