aktualita
2018-04-04

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Začátkem dubna 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“. Jedná se o akci v rámci rozvoje železniční infrastruktury na území Jihomoravského kraje. Stavba bude financována z Operačního programu Doprava, jímž se EU podílí na spolufinancování dopravní infrastruktury ČR. Naše společnost bude provádět plnou rekonstrukci železničního svršku, propustků a sanaci spodku na části T.ú. Valtice – Mikulov.
02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzistavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a o...více.

17.12.2018
Mediální informace
- Oznamujeme, že současné mediální informace o problémech se stavbou metra v Praze se netý...více.

12.11.2018
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
- Na den přesně podle plánovaného harmonogramu bude v režimu předčasného užívání otev...více.