aktualita
2018-03-26

III/15289 Brno Evropská, most 15289‐1

Během roku 2018 a 2019 jsou realizovány stavební práce na přestavbě mostu ev.č. 15289‐1 přes žel. trať, včetně stavebních úprav přilehlé silnice III/15289 pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje. Stavba se nachází v extravilánu města Brna (ul. Evropská). Jedná se o jedinou veřejně přístupnou komunikaci k Letišti Brno a.s., která propojuje městskou část Brno ‐ Slatina s Letištěm Brno a.s., resp. s CTParkem Šlapanice (CTP Invest spol. s r.o.). V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu ev.č. 15289‐1, a stavební úpravy přilehlého úseku silnice III/15289.
12.11.2018
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
- Na den přesně podle plánovaného harmonogramu bude v režimu předčasného užívání otev...více.

22.10.2018
Pozvánka na Burzu práce a vzdělání
- Přijďte navštívit náš stánek na Burze práce a vzdělání v Olomouci dne 23.10.2018. Bu...více.

10.10.2018
I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí
- Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s Č...více.