aktualita
2018-03-26

III/15289 Brno Evropská, most 15289‐1

Během roku 2018 a 2019 jsou realizovány stavební práce na přestavbě mostu ev.č. 15289‐1 přes žel. trať, včetně stavebních úprav přilehlé silnice III/15289 pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje. Stavba se nachází v extravilánu města Brna (ul. Evropská). Jedná se o jedinou veřejně přístupnou komunikaci k Letišti Brno a.s., která propojuje městskou část Brno ‐ Slatina s Letištěm Brno a.s., resp. s CTParkem Šlapanice (CTP Invest spol. s r.o.). V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu ev.č. 15289‐1, a stavební úpravy přilehlého úseku silnice III/15289.
04.04.2018
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo
- Začátkem dubna 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavb...více.

26.03.2018
II/602 Brno Jihlavská, most 602-001
- Na konci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivad...více.

26.03.2018
III/15289 Brno Evropská, most 15289‐1
- Během roku 2018 a 2019 jsou realizovány stavební práce na přestavbě mostu ev.č. 15289‐...více.