aktualita
2018-03-26

III/15289 Brno Evropská, most 15289‐1

Během roku 2018 a 2019 jsou realizovány stavební práce na přestavbě mostu ev.č. 15289‐1 přes žel. trať, včetně stavebních úprav přilehlé silnice III/15289 pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje. Stavba se nachází v extravilánu města Brna (ul. Evropská). Jedná se o jedinou veřejně přístupnou komunikaci k Letišti Brno a.s., která propojuje městskou část Brno ‐ Slatina s Letištěm Brno a.s., resp. s CTParkem Šlapanice (CTP Invest spol. s r.o.). V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího a výstavba nového mostu ev.č. 15289‐1, a stavební úpravy přilehlého úseku silnice III/15289.
13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

17.12.2018
Mediální informace
- Oznamujeme, že současné mediální informace o problémech se stavbou metra v Praze se netý...více.