aktualita
2018-03-26

Silnice I/11 Ostrava, mosty

V březnu 2018 byla zahájena rekonstrukce mostů ev.č. 1-143B a 11-144 převádějící silnici I/11 přes příjezdovou komunikaci k Hornbachu, železniční vlečku a řeku Ostravici. Objednatel je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava.
Oba stávající mosty pochází z roku 1963. Jedná se o ocelobetonovou nosnou konstrukci se spřažením ve vkládaném poli. Staticky se jedná o Gerberův nosník. Most ev.č. 11-143B je dvoupolový se střední kyvnou stojkou. Most ev.č. 11-144 je třípolový s masivními středními pilíři. Během stavby bude nutno provést částečné uzavírky silnice I/11. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách tzn. budou průjezdné dva pruhy směrem od Havířova a doprava od Vítkovic bude vedena po objízdných trasách. Nákladní doprava (kromě autobusů a vozidel IZS) bude na mostech během rekonstrukce vyloučena a povede po objízdných trasách.

12.11.2018
II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
- Na den přesně podle plánovaného harmonogramu bude v režimu předčasného užívání otev...více.

22.10.2018
Pozvánka na Burzu práce a vzdělání
- Přijďte navštívit náš stánek na Burze práce a vzdělání v Olomouci dne 23.10.2018. Bu...více.

10.10.2018
I/55MÚK s ČD Přerov – Předmostí
- Začátkem října 2018 byla slavnostním poklepáním na kámen zahájena stavba I/55MÚK s Č...více.