aktualita
2018-03-26

Silnice I/11 Ostrava, mosty

V březnu 2018 byla zahájena rekonstrukce mostů ev.č. 1-143B a 11-144 převádějící silnici I/11 přes příjezdovou komunikaci k Hornbachu, železniční vlečku a řeku Ostravici. Objednatel je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava.
Oba stávající mosty pochází z roku 1963. Jedná se o ocelobetonovou nosnou konstrukci se spřažením ve vkládaném poli. Staticky se jedná o Gerberův nosník. Most ev.č. 11-143B je dvoupolový se střední kyvnou stojkou. Most ev.č. 11-144 je třípolový s masivními středními pilíři. Během stavby bude nutno provést částečné uzavírky silnice I/11. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách tzn. budou průjezdné dva pruhy směrem od Havířova a doprava od Vítkovic bude vedena po objízdných trasách. Nákladní doprava (kromě autobusů a vozidel IZS) bude na mostech během rekonstrukce vyloučena a povede po objízdných trasách.

04.04.2018
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo
- Začátkem dubna 2018 bude zahájena stavba „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavb...více.

26.03.2018
II/602 Brno Jihlavská, most 602-001
- Na konci roku 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu přes silnici I/23 (čtyřpruhový přivad...více.

26.03.2018
III/15289 Brno Evropská, most 15289‐1
- Během roku 2018 a 2019 jsou realizovány stavební práce na přestavbě mostu ev.č. 15289‐...více.