aktualita
2018-03-26

Silnice I/11 Ostrava, mosty

V březnu 2018 byla zahájena rekonstrukce mostů ev.č. 1-143B a 11-144 převádějící silnici I/11 přes příjezdovou komunikaci k Hornbachu, železniční vlečku a řeku Ostravici. Objednatel je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava.
Oba stávající mosty pochází z roku 1963. Jedná se o ocelobetonovou nosnou konstrukci se spřažením ve vkládaném poli. Staticky se jedná o Gerberův nosník. Most ev.č. 11-143B je dvoupolový se střední kyvnou stojkou. Most ev.č. 11-144 je třípolový s masivními středními pilíři. Během stavby bude nutno provést částečné uzavírky silnice I/11. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách tzn. budou průjezdné dva pruhy směrem od Havířova a doprava od Vítkovic bude vedena po objízdných trasách. Nákladní doprava (kromě autobusů a vozidel IZS) bude na mostech během rekonstrukce vyloučena a povede po objízdných trasách.

26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.